Blog

Tantric ritual

Označení tantra se váže k buddhismu a hinduismu.  V hinduismu je tantra nejčastěji spojována a bohyní tradicí Shaktism […]

Homosexualita

Homosexuální chování je tehdy, když jedince přitahuje stejné pohlaví. Pokud se jedná o dvě holky, říká se, že […]