Tantric ritual

Označení tantra se váže k buddhismu a hinduismu.  V hinduismu je tantra nejčastěji spojována a bohyní tradicí Shaktism a v buddhismu je známá Vajrayana  a to svými tantrami a praktikami. Tradice ovlivnily i mnohá jiná náboženství jako jainismus či sikhismus.
Má velký vliv na umění a literaturu.
Co se týká historie, ta je velmi nejasná. Nedá se nijak definovat, ale v dnešní době
je rozšířená po světě, i když se o ní ví jen velmi málo.
Zahrnuje meditaci, hledání pravdy či očištění sebe samotného od negativních myšlenek.

Budha

Hinduistická tantra
Existuje v několika formách a není považována za nebezpečnou, pokud ji cvičí dobře připravený člověk. Pokud ještě na ni nejste zcela připraveni, je považována lékaři za škodlivou než prospěšnou. Zajímavostí je, že indická žurnalistika ji často spojuje s černou magií, jelikož při ní díky obřadu člověk dochází k seberealizaci a osvícení. Popisují tento pocit jako vnitřní spojení s duchovními stránkami. Tantru musíme hledat proto, abychom chápali jak rituální tak jógové zásady a byli schopni poznat sami sebe. Tantra má formu dialogu a to mezi člověkem a hinduistickými bohy.

deštník

Praktiky
Základem je uctívání obrazu zvaného puja.
Patří zde mnoho praktik, ale mezi ty nejznámější se řadí například Mantra a Yantra nebo Identifikace s božstvy.

Mantra a Yantra:Mantry hrají velmi důležitou roli.