Tantric ritual


Označení tantra se váže k buddhismu a hinduismu.  V hinduismu je tantra nejčastěji spojována a bohyní tradicí Shaktism a v buddhismu je známá Vajrayana  a to svými tantrami a praktikami. Tradice ovlivnily i mnohá jiná náboženství jako jainismus či sikhismus.

Má velký vliv na umění a literaturu.

Co se týká historie, ta je velmi nejasná. Nedá se nijak definovat, ale v dnešní době

je rozšířená po světě, i když se o ní ví jen velmi málo.

Zahrnuje meditaci, hledání pravdy či očištění sebe samotného od negativních myšlenek.

Budha

Hinduistická tantra

Existuje v několika formách a není považována za nebezpečnou, pokud ji cvičí dobře připravený člověk. Pokud ještě na ni nejste zcela připraveni, je považována lékaři za škodlivou než prospěšnou. Zajímavostí je, že indická žurnalistika ji často spojuje s černou magií, jelikož při ní díky obřadu člověk dochází k seberealizaci a osvícení. Popisují tento pocit jako vnitřní spojení s duchovními stránkami. Tantru musíme hledat proto, abychom chápali jak rituální tak jógové zásady a byli schopni poznat sami sebe. Tantra má formu dialogu a to mezi člověkem a hinduistickými bohy.

deštník

Praktiky

Základem je uctívání obrazu zvaného puja.

Patří zde mnoho praktik, ale mezi ty nejznámější se řadí například Mantra a Yantra nebo Identifikace s božstvy.

Mantra a Yantra:Mantry hrají velmi důležitou roli.

Identifikace s božstvy: Božstva jsou uctívaná nějakými dary (například květinami), které poté slouží jako předmět k meditaci.

Zajímavostí také je, že existují školy, které tantru vyučují. Nahrazují neškodné předměty za tabuové látky a činy.

víra

V moderním světě

Používá se hlavně na Západě a týká se sexuální praxe z duchovní stránky.  Svou pravou podobu si zachovala v chrámu Kali či Siddhanta nebo v Assamu. Za vrchol tantry je považován Guru. Říká se, že ti, kteří nemají guru ani dostatek disciplíny mysli a těla, jsou nevhodní. Legenda praví, že bohyně Kali, kdysi říkala, že ti, kteří tantře vyhovují se o ni vůbec nezajímají a naopak.