Blog

Tantric ritual

. Označení tantra se váže k buddhismu a hinduismu.  V hinduismu je tantra nejčastěji spojována a bohyní tradicí […]