Neodborný zásah může tapisérii zpustošit

Mezi umělecká díla velké hodnoty, které nám visí na stěnách, nemusí patřit jen obrazy známých italských malířů. Někdy nám může některý z našich dříve narozených příbuzných odkázat například VZÁCNÝ GOBELÍN.
§  Možná, že ani sám majitel netušil, jaká hodnota mu to visí na zdi.
§  A ve chvíli, kdy se dostane do rukou nám, začneme mít jisté pochybnosti.
§  A jsou to pochybnosti, při kterých je nám docela příjemně.
§  Máme totiž tušení, že jsme získali poklad.

retro

Proto určitě nezaváháme ani chvilku a necháme posoudit naši tapisérii okem znalce. Jestliže nám naše podezření potvrdí, musíme začít jednat. První, co je na první pohled viditelné, je znečištění našeho dědictví. V ten okamžik můžeme blahořečit našemu mecenáši, že neměl za svého života čas na čištění tapisérií ve svém bytě.

–         Vše je totiž naprosto nutné udělat pouze odbornou cestou.
–         Použijeme-li nějaký agresivní saponát, pak bychom si mohli myslet, že se nám o vzácnosti gobelínu zdál jen krásný sen.

Historie jen do odborných rukou

Dílnám, které se restaurováním starých památek zabývají, můžeme stoprocentně věřit. Mají totiž letité zkušenosti i se vzácnými církevními památkami. Profesionální restaurátoři mají svůj zavedený postup.

1)    Nejprve posoudí způsob a hloubku znečištění.
2)    Poté se šetrně provedou testy stálobarevnosti jednotlivých barev.
3)    Pracovníci dílny navrhnou způsob, jaký by byl v tuto chvíli nejlepší a dohodnou se na něm s investorem.

gobelín

Pak může začít samotná práce. Textilie je zbavena odluxováním povrchových nečistot. Jestliže je to potřeba, provádí se luxování přes ochrannou síť.
§  Pokud testy se stálobarevností dopadly dobře, může se použít na čistění mokrá cesta. Čistění probíhá ve vodní lázni, která obsahuje demineralizovanou a neionizovanou vodu.

§  Jsou-li barvy háklivější, nastupuje proces čištění suchou cestou za pomoci suché pěny nebo speciálních prášků.  

Separator image Posted in Zboží.