Konstrukční truhlářské spoje


Konstrukční spoj – spárovka
Spárovkou nazýváme konstrukční dřevěný materiál – desku, která vznikne vzájemným lepením úzkých latí (přířezů). Jedná se sice o dřevěný masiv, ale jeho odolnost je nepříznivě ovlivněna především povětrnostními zásahy vlhkosti a působení vody. Spárovka totiž snadno nabobtná, kroutí se a bortí. Platí u nich zásady, které truhláři musí při výrobě spárovek dodržet:
 Všechny přířezy musí být ze stejného materiálu (dřeva) s podobnou hustotou letokruhů. Letokruhy na čele latí musí být vedeny stejným směrem. A všechny spárovky v první jakosti v případě bezbarvého nátěru nesmí být s viditelnými vadami, i vyspravovanými.
truhlář při práci
Svlakové spoje
Svlaková lišta slouží k zajištění spárovek, ty jsou pak pevnější a odolnější zejména proti kroucení a zborcení. Svlakové lišty se instalují buď na vodorovné spárovky, taková lišta je zpravidla vyšší, nebo se používají u svislých spárovek, a jedná se o širší a nižší lišty, které nachází uplatnění zejména u konstrukčních dílů dveří. V zásadě platí, že čím nižší svlaková lišta, tím více musí být kolmé letokruhy na plochu svlaku.
Svlak je v principu kolmý spoj dvou desek nebo desky a lišty z dřevěného masivu, přičemž se drážka vyfrézuje pouze do jedné třetiny tloušťky dřeva. Drážky se vyrábí buď ruční pilou svlakovkou, častěji ji však dnes vytváří tvarové frézy. Úhel drážky svlaku se nejčastěji pohybuje v rozmezí 75 -80 stupňů.
Spojování pomocí kolíků
Výhodou kolíkových spojů je možnost využití prakticky na jakékoliv dřevěné materiály. Buď na desky a latě z masivu, nebo na dřevotřískové a překližkové materiály. Otvory pro kolíky totiž tolik nezeslabí spojované prvky a pevnost spoje je poměrně značná. Kolíkové spoje mohou být přímé (tuhé), nebo se jedná o tzv. spojení na pokos.
dřevěný plot
Lamelové a ozubové spoje
Jak lamely, tak i ozubová spojení většinou frézují tvarové frézy, otvory se frézují na obě strany spojovaných komponentů, čepy mohou mít rovný tvar, nebo tvar klínu (rybinové vedení). Používají se zpravidla pro pravoúhlé spojování desek z dřevěného masivu. Výhodou ozubových spojů je zabránění zborcení materiálu a jeho velká pevnost a tuhost.