Občanské poradny

V životě se vyskytne spousta situací, kdy jsme bezradní a říkáme si, že by to chtělo poradit se s právníkem. Jejich služby však nejsou z nejlevnějších. I proto se řada lidí rozhodne obrátit o radu raději na občanskou poradnu, kterou najdeme ve větších městech v každém kraji. Obrátit se na ně může každý, i když původně byly zřizovány spíše pro nemajetné, kteří nemají peníze a nemohou si tedy právní služby zaplatit. Majetnost či nemajetnost klientů poradny nezkoumají, takže je na úvaze každého, čemu dá přednost.
váhy a kladivo
Záleží také na tom, jaký problém potřebujeme řešit
Poradny obvykle poskytují občanské poradenství, kde je možné probrat právní problémy v oblasti rodinných a mezilidských vztahů, bydlení, sociálních dávek, pracovních vztahů, ochrany spotřebitele, pojištění, majetkoprávních vztahů a správního řízení (jednání s úřady).
Dále dluhové poradenství, kde se řeší množící se dotazy z oblasti finanční a hlavně nakládání s dluhy, splátkový kalendář, oddlužení apod.
Poradny také mají různé vzdělávací programy, kde se snaží občanům poskytovat souhrnné informace o jejich právech a povinnostech, aby se předcházelo vzniku problémů. Pořádají semináře, přednášky apod.
Poskytují i poradenství v oblasti trestního a ústavního práva.
rodinné právo

Jak už z názvu „poradna“ vyplývá, je poskytováno pouze poradenství. Poradny neposkytují zastupování u soudu ani neprovádějí právní úkony. Mohou pomoci třeba se sepsáním žaloby, smlouvy, reklamace… Jedná se spíše o službu sociální, kde jsou předávány rady a poskytována podpora potřebným.
Služby poraden jsou hojně využívány, proto je lepší se do poradny předem objednat.
Cílem občanských poraden je, aby co nejvíce lidí z různých vrstev společnosti bylo seznámeno s právy i povinnostmi a nedostávali se díky jejich neznalostem do problémů.