Proč je u služeb SEO cena tak vysoká

Není pochyb o tom, že pro malé a střední podnikatele jsou služby SEO je edním z velmi důležitých způsobů, jak získávat stále nové zákazníky. A to je velmi důležité, neboť jen tak bude firma dosahovat stále většího zisku, což je jejím primárním cílem.

Avšak jako vše, ani tyto služby nejsou zadarmo. Jak zjistí každý, kdo se o ně začne zajímat, jejich cena skutečně není nejmenší. Mnohdy nás tak napadá, jestli nás firmy poněkud nenatahují, a zda opravdu tato částka, kterou za ně požadují, odpovídá vynaloženým nákladům. Pojďme se na to tedy podívat. Jaké náklady tedy mají?nápis „Klíčová slova“ tvořený z nápisů SEO

V první řadě je třeba říci, že vzhledem k faktu, že většina zaměstnanců pracuje z domova, jsou náklady na energie či pronájem budov minimální. Jistě, nějaké jsou, koneckonců firma musí mít fyzické sídlo, avšak není zde nutné platit nijak velké prostory.

Avšak to je vyváženo jinými náklady, a to především na mzdy zaměstnanců. Těch je totiž potřeba skutečně mnoho. Většina z nich jsou písaři, kteří píší podpůrné články, které tvoří jednu ze základních částí metodiky SEO. Pro jednoho zákazníka je totiž nutné napsat velké množství článků v poměrně krátké době. A firma rozhodně nemá jen jednoho zákazníka v jednu dobu. Písařů je tedy potřeba skutečně hodně. Ovšem to nejsou jediní zaměstnanci.

Dále tu máme ty, kteří provádějí analýzy, ať už se jedná o klíčová slova nebo webové stránky klientů. Zapomenout nemůžeme ani na web designery, kteří klientům upravují internetové stránky tak, aby byl naplno využit jejich potenciál. A v neposlední řadě jsou tu ti, kteří napsané podpůrné články kontrolují a publikují. Jak je vidět, je toho mnoho, a to jsou jen zaměstnanci.červený nápis SEO

Články je totiž potřeba publikovat na co nejvíce doménách. Ty je však nutné koupit, nebo si na nich pronajmout prostor. A ani to samozřejmě není zadarmo.

Jak je vidět, nákladů je skutečně hodně, a to i pro jednoho jediného zákazníka. Není tedy divu, že je u SEO cena taková, jaká je. Přesto vyjde mnohem levněji, než kdybyste si vše dělali sami.