Minimální mzda je daná zákonem!

Zaměstnanci pracují v pracovním poměru a jejich mzda je stanovena mzdovým výměrem anebo je sjednána v pracovní smlouvě. Více zaměstnavatelé upřednostňují mzdu vám stanovit jednostranným mzdovým výměrem, protože – pokud dojde ke snížení vaší mzdy z nějakého důvodu, nepotřebuje váš chlebodárce váš souhlas. Pouze je ze zákona povinen vám to dát na vědomí nejpozději v den, od kdy změna platí. Ale pořád musí dodržet vždy a v letošním roce čistou minimální mzdu 2021, respektive on vám ji stanoví v hrubé výši.

Tato minimální mzda je dána zákonem a je nejníže přípustnou mzdou, kterou zákon povoluje. Zaměstnavatel nesmí jít „pod hranici této stanovené mzdy“, protože by jinak porušoval zákon a mohla by mu být vyměřena i pokuta za porušení zákona.

drobná mince

Někdy i samotné mzdové účetní si pletou minimální mzdu a zaručenou mzdu. Každá z těchto položek vypovídá o něčem jiném. Zaručená mzda je určena pro určené skupiny prací, takže například ten zaměstnanec, který díky své profesi musí mít určité vzdělání, stupeň odpovědnosti a podobně a je zařazen do skupiny prací číslo tři, pak nemůže nikdy „zůstat na minimální mzdě“, ale má zaručenou mzdu ve 3. skupině, která je vyšší než mzda minimální.

vydělat peníze

Minimální mzda v roce 2021 stoupla na patnáct tisíc dvě stě korun pro měsíční mzdu a 90,50 Kč pro mzdu tarifní. Jedná se tedy o n e j n i ž š í p ř í p u s t n o u hodnotu minimální mzdy v hrubém.

Abyste se dostali na částku čisté minimální mzdy v roce 2021, bylo by třeba vědět, zda jste u zaměstnavatele podepsali Prohlášení poplatníka daně ze mzdy a uplatnili nezdanitelnou částku na poplatníka, případně daňové zvýhodnění na děti. V každém případě, pokud pracujete na hlavní pracovní poměr, pak je nutné odečíst z hrubé mzdy i pojistné na zdravotní a sociální pojištění a v neposlední řadě i zálohu na daň, která může být u každého zaměstnance jiná – s ohledem na uplatněné slevy.